Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie II

22. 6. 2009

1900 - 1918


Další požáry a s tím související aktivní zásahy sboru následovaly v letech 1904 (po žních shořel mlat i s úrodou patřící Fr. Švančarovi), a 1907, kdy hořelo dokonce dvakrát. Dne 6. dubna před polednem vypukl požár v hajnovce knížete Lichtensteina a  21. dubna o osmé hodině večerní vypukl požár ve stodole Fr. Koutného č. p. 87. V obou případech se dostavily také okolní sbory z Brankovic, Střílek a Chvalnova, v obou případech bylo vyšetřováním zjištěno, že požáry založila jedna a táž ruka zločinná.


A jak popsal událost ve školní kronice Vojtěch Kuželka: "V neděli dne 21. dubna o osmé hodině večerní opět neblahý host navštívil naši obec, hořela stodola náležející k domu č.p. 87 a sousedící těsně se zahradou školní. Stodola byla kryta dochem a úplně naplněna slamou. Bylo veliké nebezpečí, že tento požár nabyde velikých rozměrů, jelikož sousedící obytné stavení a chlévy patřící Janu Medkovi vesměs kryty byly dochem. V krátké době několika minut na místo požáru dostavil se zdejší dobrovolný sbor hasičský, jemuž po velikém namáhání a za přispění veškerého zdejšího obyvatelstva podařilo se oheň omeziti pouze na hořící stodolu. Plot dělící školní zahradu od hořící stodoly, již nalézal se v plamenech a jen s největším úsilím uhašen byl. Nebýti rychlé a vydatné pomoci snad i  zdejší školní budova stala se obětí tohoto požáru.. Na místo požáru v krátké době dostavil se též se stříkačkou dobrovolný sbor hasičů z Chvalnova. Shořelá stodola byla vlastnictvím p. Františka Koutného, domkaře. Škoda požárem způsobená byla kryta částečně pojištěním stodoly u hasičské pojišťovny v Brně."


R. 1909, tedy v roce 10letého výročí založení sboru, v měsíci srpnu byla ukončena stavba obecního domu č. 93, (bývalá kovárna) který „byl postaven na oslavu slavné a požehnané 60leté vlády Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále.“ V obecním domě bylo zřízeno vedle nemocnice a chorobince pro staré, neduživé a k práci nezpůsobilé naše občany také hasičské skladiště.


Před I. světovou válkou pak vypukly v obci ještě dva požáry:
V neděli dne 19. února 1911 o sedmé hodině ranní vypukl požár, kterým byly zachváceny budovy patřící p. Fr. Křetínskému č.p. 26. V krátké době na místo požáru dostavil se místní dobrovolný hasičský sbor, kterému za spoluúčinkování veškerého zdejšího obyvatelstva záhy podařilo se omeziti požár na hořící budovy. Vyhořelo obytné stavení a nově postavené stáje. Ku pomoci se stříkačkou přijel též dobrovolný hasičský sbor ze Střílek. Škoda požárem způsobená jest částečně kryta pojištěním. Vyšetřeno, že požár vznikl od komína.
Dne 20. června 1913 vypukl požár v domku č.p. 84 Josefa Hrubého. Oheň zničil střechu na zachváceném domku. Okolní vesměs doškové střechy dosti blízké, byly s námahou uhájeny.
V roce 1914, kdy vypukla I. světová válka, měl sbor 20 mužů, doma však zůstalo pouhých 6 mužů:

  1. Florian Zatloukal, velitel, 44 roků stár,
  2. Adolf Sukovitý, 35 roků stár,
  3. František Novák, domkař, 34 roků stár,
  4. František Novák, 22 roků stár,
  5. Jan Skalička, 22 roků stár,
  6. Tomáš Holík, 18 roků stár,

Poslední tři museli ovšem posléze narukovat také. Naštěstí během světové války ve vsi jediný požár nevypukl.