Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie I

22. 6. 2009

Založení sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Kožušicích byl založen při příležitosti oslav 50. výročí panování císaře pána Františka Josefa II. dne 9. dubna 1899.


O založení sboru se však uvažovalo již delší dobu. Za posledních 35 let (od r. 1863) vypuklo v obci nejméně 8 požárů, při kterých přišlo o život jedno dítě, 4 krávy, 5 prasat a mnoho drůbeže. Shořelo 43 chalup vesměs dřevěných a s doškovou střechou, několik stodol i s úrodou a Pírův mlýn. Prvním buditelem, který poukazoval na potřebu založení hasičského sboru v Kožušicích již v roce 1886, byl učitel a správce školy Alois Gregor, otec slavného místního rodáka téhož jména, významného lingvisty.
Když byl dekretem C. k. zemské školní rady ze dne 2. září 1889 ustanoven za učitele v Kožušicích 34letý Vojtěch Kuželka, svitla nová naděje. I on hned po svém příchodu poukazoval na nutnost založení hasičského sboru v Kožušicích. A neuplynulo ani 10 let a podařilo se!
Snad k tomu přispělo i to, že také v sousedních obcích vznikaly sbory dobrovolných hasičů (Střílky 1883; Brankovice 1895; Dobročkovice 1898). V této době žije v Kožušicích 400 obyvatel (dnes pouhá čtvrtina), již 12 let je vedena „Školní kronika“, „Kronika obecní“ bude čekat na založení dalších skoro 30 let (1928). Jediným spolkem v Kožušicích je o dva roky dříve založený „Čtenářský spolek“ (1897).
Na samém počátku stálo 22 členů. Prvním náčelníkem se stal zakladatel Vojtěch Kuželka, prvním podnáčelníkem (a od r. 1902 náčelníkem) byl Jan Novák. Mezi zakládajícími členy byl také Florián Zatloukal, který se stal náčelníkem r. 1908 a v r. 1915 byl zvolen opět. Ještě v roce 1899 byla zakoupena stříkačka,  40 metrů hadic a 4 metry savic a další inventář, to všechno v ceně 1.088 zlatých.
Prvního požáru se zúčastnil sbor dne 11. března 1900 v lese tzv. Kraví hoře.